Talents Heaven ra đời để chia sẻ những kiến thức thực tế, đã và đang đào tạo các khóa học chất lượng cao trên khắp cả nước ở các chuyên ngành: Nhân sự, Kế toán.
Tầm nhìn: Trở thành hệ thống đào tạo mang nhiều giá trị, kiến thức, thực tế – thực hành cùng học viên phát triển sự nghiệp.
Sứ mệnh: Talents Heaven luôn hướng đến mục tiêu Học luôn đi đôi với Hành. Để học viên có kinh nghiệm tình huống thực tiễn.
+ Đảm bảo học viên đủ kiến thức cơ bản;
+ Nắm chắc chuyên môn và nghiệp vụ thực tế.
Giá trị cốt lõi:
Tâm: Cùng bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chuyên môn. Bằng tất cả trái tim yêu nghề chúng tôi dành cho bạn.