HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ TALENTS HEAVEN

Cùng bạn tiếp bước sự nghiệp

Talents Heaven ra đời để chia sẻ những kiến thức thực tế, đã và đang đào tạo các khóa học chất lượng cao trên khắp cả nước ở các chuyên ngành: Nhân sự, Kế toán.
Tầm nhìn: Trở thành hệ thống đào tạo mang nhiều giá trị, kiến thức, thực tế – thực hành cùng học viên phát triển sự nghiệp.
Sứ mệnh: Talents Heaven luôn hướng đến mục tiêu Học luôn đi đôi với Hành. Để học viên có kinh nghiệm tình huống thực tiễn.
+ Đảm bảo học viên đủ kiến thức cơ bản;
+ Nắm chắc chuyên môn và nghiệp vụ thực tế.
Giá trị cốt lõi:
Tâm: Cùng bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chuyên môn. Bằng tất cả trái tim yêu nghề chúng tôi dành cho bạn.