Mrs.PHẠM THỊ THU NHUNG – TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MS. PHẠM THỊ THU NHUNG

 • Xây dựng Từ điển năng lực, Hệ thống đánh giá năng lực và công tác liên kết chính sách nhân sự.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Xây dựng chính sách Lương – Thưởng (về: Hệ thống khung bậc lương,quy chế/chính sách lương – thưởng,…)
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp và xác định định biên nhân sự phù hợp với từng phòng ban nhằm hạn chế tình trạng hao phí lao động.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN: Quản trị nguồn nhân lực – Trường ĐH Tôn Đức Thắng

CHỨNG CHỈ:

 • Hoàn thành chứng chỉ C&B
 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự
 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự CHRO

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:

 • Kế hoạch nhân sự, ngân sách, định biên nhân sự theo hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng quy chế lương.
 • Xây dựng hệ thống khung bậc lương, áp dụng chi trả lương thực tế.
 • Đào tạo hội nhập, chương trình đào tạo kỹ năng cho nhân viên, chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đánh giá hiệu quả và phản hồi sau đào tạo, đề xuất các chính sách, tiêu chuẩn đối với đào tạo bên ngoài.
 • Soạn thảo các Quy trình – Quy định – Lưu đồ – Hướng dẫn công việc theo định hướng của Công ty.

Ths.Lê Minh Nghĩa

 • Thực hiện tuyển dụng nhiều vị trí như Giám Sát, Trưởng phó phòng, Giám đốc cho các công ty.
 • Xây dựng các bảng hỏi, bảng đánh giá phỏng vấn ứng viên cao cấp.
 • Hoạch định, lập kế hoạch, ngân sách tuyển dụng.
 • Quản lý nhân sự hơn 1000 người.
 • Kiểm soát, quản lý hệ thống lương – thưởng cho các công ty quy mô từ 1000 người
 • Tư vấn, xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng.
 • Tư vấn, thực hiện quyết toán thu nhập cá nhân cho công ty quy mô từ 1000 người.
 • Quản lý hồ sơ, thực hiện, giải quyết chế độ bảo hiểm.
 • Có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới.
 • Đào tạo kỹ năng giao tiếp, tâm lý để thực hiện, giải quyết các tình huống

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN: Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: 10 năm

Mrs.HỒ THỊ THU TRANG
HỒ THỊ THU TRANG
 • Quản lý các công tác hành chính, tuyển dụng, C&B, IT của công ty;
 • Thực hiện công tác tuyển dụng với nhiều vị trí như: Giám đốc dự án, Trưởng Phó Phòng, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư môi trường, Kỹ sư cơ khí, Cơ điện, An toàn lao động và các vị trí Back Office,…;
 • Hoạch định, lập kế hoạch và ngân sách tuyển dụng hằng năm của công ty;
 • Xây dựng chương trình hội nhập nhân viên và đào tạo hội nhập nhân viên của công ty;
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế lương;
 • Xây dựng Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;
 • Xây dựng các Quy trình, Quy định, hướng dẫn công việc theo định hướng của Công ty;
 • Thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ Bảo hiểm cho NLĐ;
 • Lập kế hoạch tổ chức các chương trình của công ty: Ngày hội việc làm, Thanks party, Teambuilding,…
 • Quản lý hồ sơ nhân sự, giải quyết các quan hệ lao động, xử lý kỷ luật lao động tại công ty;
 • Soạn thảo và ban hành các Thông báo, Quyết định, Quy định của công ty;

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: Hơn 10 năm tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Chứng chỉ Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
 • Chứng chỉ Bảo hiểm xã hội thực hành
 • Chứng chỉ Giám đốc Nhân sự
 • Chứng chỉ Ứng dụng Excel vào C&B
Mrs.HUỲNH THỊ THU GIANG
Huỳnh Thị Thu Giang
 • Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước đối với người lao động nước ngoài
 • Xây dựng và phát triển các quy trình, chính sách trong doanh nghiệp nước ngoài
 • Xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài
 • Quyết toán thuế TNCN cho CBNV, đặc biệt là cho người lao động nước ngoài.
 • Lập báo cáo thuế TNCN hằng tháng, quý
 • Quản lý công tác tính lương, bảo hiểm xã hội và thực thi các chế độ, phúc lợi trong doanh nghiệp
 • Quản lý công tác hành chính tổng hợp
 • Xây dựng, lập kế hoạch tuyển dụng cho doanh nghiệp nước ngoài.
 • Thực hiện xây dựng các quy chế, quy định trong đánh giá nhân sự
 • Thực hiện các công tác đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: Hơn 05 năm làm việc cho các công ty nước ngoài

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự
Mrs.VÕ THỊ LỆ HẰNG
Võ Thị Lệ Hằng
 • Lập báo cáo, kê khai thuế TNCN hàng tháng, quý.
 • Quyết toán thuế TNCN cuối năm cho CBNV.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng,các biện pháp khuyến khích để kích thích người lao động làm việc,thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Xây dựng hệ thống khung bậc lương, áp dụng chi trả lương thực tế.
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp và xác định định biên nhân sự phù hợp với từng phòng ban.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công ty.
 • Tổ chức theo dõi, lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ khác có liên quan đến người lao động theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban giám đốc.
 • Tổ chức việc quản lý nhân sự, và các công việc hành chính toàn công ty
 • Nghiên cứu, soạn thảo và áp dụng các quy định pháp luật áp dụng trong công ty,.
 • Lập kế hoạch,Tổ chức thực hiện các chế độ, phúc lợi theo quy định pháp luật và của công ty.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự
 • Chứng chỉ kế toán trưởng