GIẢNG VIÊN: PHẠM THỊ THU NHUNG – TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MS. PHẠM THỊ THU NHUNG

 • Xây dựng Từ điển năng lực, Hệ thống đánh giá năng lực và công tác liên kết chính sách nhân sự.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Xây dựng chính sách Lương – Thưởng (về: Hệ thống khung bậc lương,quy chế/chính sách lương – thưởng,…)
 • Xây dựng sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp và xác định định biên nhân sự phù hợp với từng phòng ban nhằm hạn chế tình trạng hao phí lao động.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN: Quản trị nguồn nhân lực – Trường ĐH Tôn Đức Thắng

CHỨNG CHỈ:

 • Hoàn thành chứng chỉ C&B – Trường Nguồn lực Quốc Tế
 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự – Trường Nguồn lực Quốc Tế
 • Chứng chỉ Giám đốc nhân sự CHRO – Viện kế toán & Quản trị doanh nghiệp IABM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC:

 • Kế hoạch nhân sự, ngân sách, định biên nhân sự theo hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng quy chế lương.
 • Xây dựng hệ thống khung bậc lương, áp dụng chi trả lương thực tế.
 • Đào tạo hội nhập, chương trình đào tạo kỹ năng cho nhân viên, chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đánh giá hiệu quả và phản hồi sau đào tạo, đề xuất các chính sách, tiêu chuẩn đối với đào tạo bên ngoài.
 • Soạn thảo các Quy trình – Quy định – Lưu đồ – Hướng dẫn công việc theo định hướng của Công ty.

Thạc Sỹ LÊ MINH NGHĨA – Giảng viên: Hành chính nhân sự

 • Thực hiện tuyển dụng nhiều vị trí như Giám Sát, Trưởng phó phòng, Giám đốc cho các công ty.
 • Xây dựng các bảng hỏi, bảng đánh giá phỏng vấn ứng viên cao cấp.
 • Hoạch định, lập kế hoạch, ngân sách tuyển dụng.
 • Quản lý nhân sự hơn 1000 người.
 • Kiểm soát, quản lý hệ thống lương – thưởng cho các công ty quy mô từ 1000 người
 • Tư vấn, xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng.
 • Tư vấn, thực hiện quyết toán thu nhập cá nhân cho công ty quy mô từ 1000 người.
 • Quản lý hồ sơ, thực hiện, giải quyết chế độ bảo hiểm.
 • Có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên mới.
 • Đào tạo kỹ năng giao tiếp, tâm lý để thực hiện, giải quyết các tình huống

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN: Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: 10 năm